Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Güneş enerjisi günümüzde konut ve iş yerlerinin ısıtılması-soğutulması, yemek pişirme, sıcak su temin edilmesi ve yüzme havuzu ısıtılmasında; tarımsal teknolojide sera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulmasında; sanayide, güneş ocakları, fırınları, pişiricileri, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi, güneş pompaları, güneş pilleri, güneş havuzları, ısı borusu uygulamalarında; ulaşım-iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve otomasyonda, elektrik üretiminde kontrollü olarak kullanılmaktadır.
Güneş enerjisini parabolik aynalarla odaklayarak, çok yüksek sıcaklıklara çıkılabilmektedir. İlk güneş fırını 1950’lerde Fransa’da yapılmıştır. Bu tür fırınlarda sıcaklık 3500 0
C’ye kadar çıkabilmektedir.
Güneş enerjisinden uzay uçuşlarında ve uydularda da yararlanılmaktadır. Roketin ya da uydunun
kanatlarına yerleştirilen güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) güneş enerjisini doğrudan doğruya elektrik enerjisine çevirmektedir.
Geçmişe bakılacak olursa güneş enerjisinin çok öncelerden de kullanıldığı görülmektedir. Daha 1879’da Mouchot, güneş ocağı ile çalışan bir baskı makinesi yapmış, 1883’de Ericsson, buhar makinesi için bir güneş kolektörü geliştirilmiştir. Bugün halen Mısır’da 1976 yılında kurulan ve 100 BG enerji sağlayan bir sulama tesisi güneş enerjisi ile çalışmaktadır. İsrail 1954’den bu yana güneş toplayıcılarından ısı ve elektrik enerjisi üretme yolunda çalışmalar yapmaktadır. 1950’lerden başlayarak hızla gelişen uzay çalışmaları nedeniyle güneş teknolojisinden daha çok fotovoltaik enerji türünde yararlanılması, termik enerji dönüşümlerinin bir kenara bırakılmasına yol açmış, daha sonraları 1964’lerde İtalya’da ve 1975’lerde ABD’de tekrar, güneşten ısıl enerji kazanılması yönünde çalışmalara geçilmiştir.
Güneş enerjisinden elektrik üretimi doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı
yöntemle gerçekleştirilir. Doğrudan dönüşümün günümüzde en yaygın teknolojisi Fotovoltaik Dönüşüm veya Türkçe adıyla Güneş Pili olup, gelecek için ümit veren diğer bir teknoloji ise ısıdan dönüşümle doğrudan mekanik enerji elde edilen Stirling Motorudur. Yine aynı gruba giren termoelektrik ve termoiyonik dönüştürücüler henüz ticari kullanım düzeyine erişememişlerdir.
Dolaylı dönüşüm, Güneş Termik Santrallerinde güneş ışınımından yararlanılarak üretilen buhar ile
buhar-güç çevrimi, ya da güneş enerjisiyle elde edilen hidrojen ve bunun kullanıldığı yakıt pilidir.

Leave A Comment

Haberler