Güneş Enerjisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Arazi kullanımında oldukça geniş alanlar kullanılmaktadır. İzole ve boş alanların
kullanıldığına dikkat edilmesi,
 Ekilebilir alanlar azalmakta tarım alanları, ekolojik ve arkeolojik olarak hassas
alanlardan kaçınılması,
 Geniş ticari alanlara entegrasyonunun sağlanması,
 Ağır metal içeriklerinden ötürü bataryaların bertarafının kontrol altında tutulması,
 Ayrıca Türkiye’de kurulacak güneş enerjisi termik santralerinin ; Arazi eğimi III.
dereceden büyük olan alanlarda, Yerleşim bölgeleri ile 500 metre emniyet şeridi
içindeki alanlarda, Kara ve demir yolları ile 100 metre emniyet şeridi içindeki
alanlarda, Havaalanları ile 3 km emniyet şeridi içindeki alanlarda, Çevre Koruma,
Milli Parklar ve Tabiat Alanları ile 500 metre emniyet şeridi içindeki alanlarda, Göl,
nehir, baraj gölü ile sulak alanlarda, Koru Ormanları, Ağaçlandırma Alanları, Özel
Ormanlar, Fidanlıklar, Sazlık ve Bataklıklar, Muhafaza Ormanları gibi alanlarda
kurulması uygun değildir.Yer seçiminde söz konusu alanların değerlendirilmesi,
ile ilgili hususlar değerlendirme sürecinde sorgulanmalı ve gerekli önlemlerin
alınması sağlanmalıdır.

Leave A Comment

Haberler