Güneş Enerjisi Kullanım Yöntemleri?

Genel olarak güneş enerjisi direkt veya endirekt iki şekilde değerlendirilebilir. Doğada biriken güneş enerjisinin değerlendirilmesini sağlayabilecek endirekt metotlar da vardır. Örneğin bitkilerdeki güneş enerjisinden, atmosferde ve yer üstü sularında biriken enerjiden ve nihayet atmosferdeki basınç farklarından meydana gelen hava akımlarından (rüzgâr) yararlanılması endirekt yöntemlerdir.
Güneş ışınımlarından yararlanmanın ilk usulleri arasında cam levhalardan yararlanma yoluna gidilmiştir.
Çünkü tıpkı sıcak havada bırakılan arabanın içi nasıl ısınıyorsa camdan içeriye giren kısa dalgalı güneş ışınımları uzun dalga halinde iç kısımlarda yansıdıktan sonra camın dışına çıkamaz. Cam levhalardan yapılmış siyah renkli bir yapı tesis edilerek güneş ışınımından yararlanılabilir hale gelinir. Bu tür yapılara güneş toplayıcıları adı verilir. Daha yüksek ısıların elde edilebilmesi için yansıtıcı aynalardan da yararlanılır. Böylece güneş ışınımından yararlanmak için değişik usullere başvurulur. Bunlar arasında en basit olanı güneş ısıtıcısıdır. Bu genel olarak binaların çatılarında ayrık bir birim olarak güneş enerjisinin toplanması esasına dayanır. Bunlar kolayca imal edilir ve verdikleri ısı miktarı da 100 OC’nin altındadır. Daha ziyade ev içi sıcak su temini ve
yüzme havuzları için kullanılır.
Güneş enerjisinden yararlanmanın diğer bir usulü güneş ısıtıcı makineleridir. Aslında güneş ısıtıcılarının geliştirilmiş halidir. Bunlar vasıtası ile daha yüksek ısılara ulaşılarak su, buhar haline dönüştürüldükten sonra, buradan da elektrik enerjisi elde edilmesi yoluna gidilir. Çok değişik türleri vardır.

Leave A Comment

Haberler