Güneş Enerjisi

13
Mar

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır?

Güneş panellerinin çalışma mantığı şu şekildedir. Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza ulaştırırlar.

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Arazi kullanımında oldukça geniş alanlar kullanılmaktadır. İzole ve boş alanların
kullanıldığına dikkat edilmesi,

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisindeki Çevresel Etkiler

Güneş Enerjisine Dayalı Santrallerinin çevreye olabilecek önemli etkileri şöyle sıralanabilir:
 Yer seçimi (Güneş enerjisi santralinin hem teknik hem ekonomik olarak fizibıl

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisindeki Olumsuzluklar

Birim düzleme gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş
ışınımı sabit ve sürekli olmadığından depolama gerekmektedir.

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisinin Faydaları

Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşu yanında insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi,

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Güneş enerjisi günümüzde konut ve iş yerlerinin ısıtılması-soğutulması, yemek pişirme, sıcak su temin edilmesi ve yüzme havuzu ısıtılmasında; tarımsal teknolojide sera ısıtması ve tarım

Read more

13
Mar

Güneş Enerjisi Kullanım Yöntemleri?

Genel olarak güneş enerjisi direkt veya endirekt iki şekilde değerlendirilebilir. Doğada biriken güneş enerjisinin değerlendirilmesini sağlayabilecek endirekt metotlar da vardır.

Read more

13
Mar

Neden Güneş Enerjisi

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki
fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır.

Read more

Haberler